Kontaktujte nás: +420 474 333 232 | info@frk-kadan.cz

Přechod firmy na nový informační systém

Společnost FRK s.r.o. prošla v uplynulých letech zásadním rozvojem. V nově vybudované provozovně zahájila v roce 2007 výrobu a od té doby se poměr původních stavebních a instalačních činností s lehkou strojírenskou výrobou postupně vyrovnává. Strojírenská výroba slouží jednak jako podpůrná pro stavební a montážní činnosti firmy, ale vycházejí z ní také vlastní konečné produkty - stavební a konstrukční prvky. K tomu firma rozvíjí vlastní konstrukční vývoj. V uplynulých letech směřovaly vysoké investice do nejmodernějšího výrobního zařízení, čímž byla vytvořena požadovaná výrobní kapacita.

Stávající výrobní kapacity si vyžádaly přechod na nový informační systém, který spojuje systémy správy zakázek a kontroly výroby, rozšíření programového vybavení pro řízení moderních strojů, pořízení programového vybavení pro 3D kreslení a konstrukční vývoj nových výrobků a nakonec doplnění výpočetní techniky odpovídající pořízenému programovému vybavení samozřejmě s možností dalšího rozvoje dle potřeb firmy.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ve výběrovém řízení byl vybrán informační systém SAP Business One, který již pracuje s podporou nového výkonnějšího hardwaru, jenž byl taktéž financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt dále počítá s pořízením dalšího speciálního hardwaru a softwaru pro oddělení konstrukce a výroby.

Bc. Markéta Křivdová

Projektová manažerka

V Klášterci nad Ohří 15. 2. 2011