Kontaktujte nás: +420 474 333 232 | info@frk-kadan.cz

Historie společnosti …

Společnost FRK s.r.o. byla založena roku 1994 jako montážní firma dodávající vnitřní instalace staveb, postupně se firma profilovala v komplexního dodavatele staveb a rozšiřovala i vlastní zámečnickou výrobu. Hlavní objem činnosti dosud představovaly stavební práce, v poslední době se rozšiřuje podíl strojní a zámečnické výroby včetně vývoje a výroby vlastních řad městského mobiliáře, u něhož ocel materiálově převažuje.